MOTTO / SEMBOYAN

  • 17 November 2017
MOTTO / SEMBOYAN

Semboyan Kecamatan Selong , BANGKIT (Bersih, Aman, Pembangunan, Kemandirian, Indah, Taqwa) kita jadikan motivasi dalam bekerja demi terwujudnya Kecamatan Selong yang Baldatun Toyyibatun Warobun Ghofur.

  • 17 November 2017